ALDA

CS

Hello world

React aplikace použivající Material Design, GraphQL, Redux, Redux Form a vlastní server

  • Chcete začít používat React?
  • Chcete začít používat Material Design?
  • Chcete začít používat Redux?
  • ...plus TypeScript

Tato aplikace slouží k demonstrativním účelům

Pokud máte zájem, můžete si stáhnout zdrojové kódy z Githubu. V případě zájmu, neváhejte poslat návrhy na vylepšení a opravy chyb.

React

JavaScript knihovna pro psaní uživatelského rozhraní

Material Design

Tvořte své projekty hezky a rychle

Redux

Předvídatelný stavový kontejner

GraphQL

Dotazovací jazyk pro tvé API

Apollo

Nástroj pro GraphQL

TypeScript

JavaScript s typy

Next.js

Framework pro server side rendering aplikace